در این قسمت به مواردی در مورد آب و مشکلات شبکه می پردازیم

این سایت توسط تیم حرفه ایگروه مهندسین سازه های شهر آب برنامه ریزی و طراحی و توسط تعمیرکاران متخصص به فارسی برگردان شده است .